Επισκευή Η/Υ & Laptop

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή σε Η/Υ & Laptop είτε αφορά Software ή Hardware προβλήματα

Ενδεικτικά

  • Επισκευή Μητρικής Πλακέτας
  • Chip Level Επισκευές
  • Επισκευή Βύσματος Τροφοδοσίας
  • Επισκευή & Αντικατάσταση Οθόνης
  • Επισκευή ή Αντικατάσταση Κάρτας Γραφικών
  • Ανάκτηση Δεδομένων
  • Αναβάθμιση Η/Υ
  • Αντιμετώπιση Ιών
  • Επισκευή Οθόνης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Μπιζανίου 10, Πύργος 27131, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2621 034762
Χάρτης